Nam suscipit libero

Curabitur lacinia tellus


Donec tristique

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed dosit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut.

Donec tristique

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed dosit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut.

Donec tristique

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed dosit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut.

Donec tristique

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed dosit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut.

Donec tristique

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed dosit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut.

Donec tristique

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed dosit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut.

2500

Vestibulum gravida

2500

Malesuada Fames

90%

Vitae Convallis

1350

Vestibulum vitae Tellus

Vestibulum vitae tellus

Orci varius natoque


Aliquam eget

Magnis Dis Parturient


Proin Tincidunt

Cras Eros Elit


Supplement A/S tilbyder kurser i regnskabsanalyse.

Forstå årsrapporten med kursus i regnskabsanalyse

Hvis du har en drøm om at gå selvstændig eller starte din egen virksomhed, så er årsrapporten en af de udfordringer, som mange løber panden imod. Hvert år skal årsrapporten forstås og analyseres, så du kan sikre, at virksomhedens økonomi bevæger sig i den rigtige retning. Her vælger mange at hyre en revisor, der kan have det økonomiske overblik over virksomheden, men nogle ledere, iværksættere og medarbejdere ønsker i stedet selv at forstå regnskabets detaljer.

Årsrapporten og regnskabsanalyse kan virke forvirrende

Der er mange tal, som man skal forstå, i en årsrapport. Årsrapporten er nemlig et samlet overblik over virksomhedens årsregnskab, koncernregnskab (hvis din virksomhed er en del af en koncern), ledelsesberetning om både det foregående og kommende år, ledelsespåtegning, eventuel revisionspåtegning og eventuelle supplerende frivillige beretninger.

Hvis flere af disse termer virker forvirrende for dig og måske gør, at du er usikker i arbejdet med din virksomheds økonomi, så fortvivl ej. Supplement A/S udbyder heldigvis et kursus i regnskabsanalyse og regnskabsforståelse, som klæder dig og din virksomhed på til at forstå og håndtere årsrapporten. Via dette link kan du lære mere om kursets indhold og se, om et kursus i regnskabsanalyse er brugbart for dig og din  virksomhed. Kurset løber over 2 dage, hvor du får værktøjerne til at tackle din virksomheds budget.

Skal du udarbejde en årsrapport?

Er du i tvivl om, hvorvidt dit firma har pligt til at udarbejde en årlig årsrapport med information om virksomhedens økonomi? Så læs her. Det er nemlig ikke alle virksomheder, der har denne forpligtigelse. Alle anpartsselskaber (ApS) og aktieselskaber skal i udgangspunktet udarbejde årsrapporten hvert år, medmindre virksomheden er undtaget grundet konkurs eller omstrukturering.

Hvis virksomheden er personligt ejet, har man dog ikke pligt til at udarbejde årsrapporten. Hertil er der nogle virksomheder, der kan indberette en undtagelseserklæring i stedet for en årsrapport. I undtagelseserklæringen skriver ledelsen under på, at der findes relevante betingelser for undtagelsen. Dette gælder blandt andet for visse interessentskaber (I/S).

Det indhold, som du skal skrive i årsrapporten, afhænger helt og aldeles af virksomhedens regnskabsklasse. Der findes fire regnskabsklasser: A, B, C, og D, hvor der er færrest krav til regnskabsklassen B og flest til klasse C og D.

Indberetning af årsrapporten

Årsrapporten indberettes i selvbetjeningen på hjemmesiden Virk under “Regnskab 2.0”, og indberetningen må senest ske seks måneder efter regnskabsårets udløb. Hvis din virksomhed overskrider denne deadline, modtager virksomheden et brev med information om, at årsrapporten ikke er modtaget til tiden, og at den skal indsendes senest 8 dage fra modtagelsen af brevet. Ved brud af denne anden deadline opkræves virksomheden en afgift på op til 3000 kroner per bestyrelsesmedlem eller filialbestyrer. Ved opkrævningen af afgiften får virksomheden en frist på 4 uger fra brevets datering, og hvis denne tredje og sidste deadline overskrides, kan Erhvervsstyrelsen uden anden varsel bede om en tvangsopløsning – også kaldet en tvangslikvidation – af virksomheden hos skifteretten.

En skilsmisseadvokat kan hjælpe dig nemmere gennem processen.

Ikke overskud til det praktiske i din skilsmisse? Få hjælp her

En ulykke kommer sjældent alene, siger de. En sorg kommer sjældent uden bagage. Når en tragisk hændelse som dødsfald påfalder pårørende, så har de nærmeste sjældent tid til at fordybe sig i en sorg, fordi praktik og pligter presser på. Sorgen i en skilsmisse kan føles lige så. Det er individuelt, hvilke praktiske spørgsmål eller problemstillinger, man står i, og for nogen kan overblikket overskygges af sorg. Derfor kan det være en stor hjælp at få rådgivning og sparring fra en part, som ikke er følelsesmæssigt involveret og har kvalifikationerne til at besvare dine spørgsmål eller løse dine problemer i samarbejde med dig. Ved at opsøge en specialist i skilsmisse, kan du blive rådgivet om, hvordan du bør forholde dig. 

Er der børn involveret, så kan du/I med stor fordel benytte jer af en skilsmisseadvokat, så I er garanteret, at alle parter kommer så skånsomt gennem skilsmissen. Der er flere aspekter, man bør tage med sig, når et barn er involveret i en skilsmisse. 

Forbered jer godt på samtalen

  • Det er bedst og mest trygt for jeres barn, hvis begge forældre er til stede, når samtalen om skilsmissen skal finde sted.
  • Hvis det er muligt, så sørg for at barnet ved besked i god tid, særligt før nogen er flyttet væk fra den fælles adresse. Et barn har godt af at få tid og ro til at forstå, hvordan familieforholdene forandres og mulighed for at kunne stille spørgsmål til begge forældre.
  • Det er vigtigt, at barnets behov er i fokus, når samtalen finder sted. Sørg for at få talt med nogen inden, du fortæller dit barn det, så er der større sandsynlighed for, at du kan have dine følelser i kontrol.
  • Det er meget vigtigt at understrege, at skilsmissen ikke er barnets skyld. Det kan med fordel gentages adskillige gange.
  • Uddyb og forklar tydeligt, hvilke forandringer barnet vil opleve og hvad en skilsmisse betyder.
  • Lad barnet reagere og vis, at I som forældre kan rumme reaktionen. 
  • Spørg gerne dit barn om uddybende spørgsmål i forhold til, hvordan barnet har det og sikre jer, at barnet har mulighed for at stille jer uddybende spørgsmål. 

Professionel hjælp

Der er også andre aspekter i en skilsmisse, som en professionel udefra kan hjælpe dig. Det kan være rådgivning til, hvordan forældremyndigheden skal håndteres, hvem der skal have barnets bopæl og hvordan økonomien skal foregå. Hvis det er alt for uoverskueligt for dig at få styr på, og du ikke kender nogen, som har erfaringen til at hjælpe dig, kan en professionel sparring hos en skilsmisseadvokat gøre sorgen og forløbet meget nemmere.